यूपीएससीची तयारी : विविध नैतिक द्विधा 

article-about-miscellaneous-moral-dilemma

5649   23-Mar-2019, Sat

मागील काही लेखांमध्ये आपण यूपीएससीच्या नीतिशास्त्र विषयासंबंधी माहिती घेतली. यामध्ये प्रामुख्याने नीतिशास्त्र म्हणजे काय, विविध नतिक चौकटी, त्यासाठी पाश्चात्त्य विचारवंतांनी दिलेले योगदान याचा आढावा आपण घेतला. याचबरोबर युती आणि वर्तन, भावनिक बुद्धिमत्ता या सगळ्याचाही विचार आपण केला.

प्रशासकीय सेवांमध्ये वरील घटकांच्या अभ्यासाची काय गरज आहे हेसुद्धा आपण वेळोवेळी पाहिले. आजच्या लेखात आपण पेपरमधील ‘ब’ विभागाकडे वळणार आहोत. हा विभाग पूर्णत: केस स्टडीजना वाहिलेला आहे. केस स्टडीज प्रभावीपणे कशा लिहायच्या हा स्वतंत्र आणि सखोल चच्रेचा मुद्दा आहे. पुढील काही लेखांमधून आपण त्याचा सविस्तर अभ्यास करणार आहोत. सर्वप्रथम केस स्टडीज सोडवत असताना दिलेल्या केसमधील नतिक द्विधा कोणती हे ओळखता येणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आज आपण काही नतिक द्विधा अभ्यासणार आहोत.

स्वत:ची मालकी नसणाऱ्या वस्तूंचा वापर करणे

यामध्ये कार्यालयात उपलब्ध असणाऱ्या लिफाफ्यांचा वैयक्तिक पत्रव्यवहारासाठी वापर करण्यापासून कार्यालयाचा पसा स्वार्थासाठी खर्च करणे इथपर्यंत सर्वाचा समावेश होतो.

ज्या वस्तूंवर आपला मालकीहक्क नाही त्यांचा अनावश्यक वापर करणे अथवा वैयक्तिक कामासाठी वापर करणे या दोन्ही गोष्टी नतिक आचरणाचा भाग होऊ शकत नाहीत. तसेच असा वापर करण्यामुळे झालेले आíथक नुकसान किंवा हेतू हे मुद्दे जरी काही परिस्थितीमध्ये गर लागू असतील तरीदेखील इतरांच्या (सरकारच्या) मालकीच्या गोष्टींवर वैयक्तिक गोष्टींप्रमाणे हक्क बजावणे हे अनतिक आचरणच आहे.

ज्या गोष्टी सत्य नाहीत त्या सत्य असल्याचा आभास निर्माण करणे –

खोटे बोलणे व चुकीच्या किंवा असत्य गोष्टी असल्याचा निर्वाळा देणे या दोन्हीत सूक्ष्म फरक आहे. या परिस्थितीमध्ये प्रामाणिकपणा या मुद्दय़ावर आधारित व्यक्तींच्या वागणुकीचा आढावा घेतला जातो. उदाहरणार्थ, अपघातात सापडलेल्या कारची दुरुस्ती व रंगरंगोटी करून तुम्ही ती विकू इच्छिता. जेव्हा एखाद्या संभाव्य ग्राहकाकडून कारच्या परिस्थितीविषयी विचारणा केली जाते, तेव्हा तुम्ही अपघाताबद्दल कोणतीही माहिती देत नाही.

येथे तुम्ही एक प्रकारचे खोटे बोलत आहात, ते म्हणजे खरी माहिती दडवून ठेवणे तसेच खोटी माहिती खरी म्हणून मांडणे. या प्रकारच्या आचरणामध्ये वरती उल्लेख केलेल्या गोष्टींसारख्या इतर अनेक गोष्टींचा समावेश होतो. जसे की, इतरांच्या कामाचे श्रेय घेणे, इतरांना त्यांनी न केलेल्या कामाचे फायदे मिळवण्यासाठी मदत करणे. या सगळ्यामध्ये खोटे बोलण्याबरोबरच तुम्ही समोरच्या व्यक्तीची एकप्रकारे दिशाभूल करत आहात.

अनैतिक कृतींना विरोध न करणे

येथे चुकीचे वागणे म्हणजे इतरांनी केलेल्या अनतिक कृतींचे जाहीर खंडन न करणे होय. जर तुम्ही आपल्या सहकाऱ्याला लाखो रुपयांची, सरकारी पैशांची अफरातफर करताना पाहिले असेल तर तुम्ही अशा प्रकारच्या कृतीची संबंधितांकडे तक्रार कराल काय? जर एखादी अधिकारी व्यक्ती चुकीची माहिती एखाद्या चच्रेमध्ये अथवा खटल्यामध्ये देत असेल तर तुम्ही निर्णय घेणाऱ्यांना किंवा न्याय मंडळाला खरी परिस्थिती सांगाल काय?

इतरांच्या अनतिक कृत्यांबद्दल कोणतीही सकारात्मक क्रिया न करणे हेच मुळात अनतिक आहे. अशा अनतिक वागणुकींचे दाखले आपल्याला समाजात सर्वत्र कायम पाहावयास मिळतात. परंतु याचा अर्थ या गोष्टी नतिक असतात असा होत नाही. जसे की, परीक्षेमध्ये कॉपी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची तक्रार इतर विद्यार्थी करताना आढळत नाहीत, असे म्हणणे म्हणजे त्या प्रकारच्या कृतीला दिलेली एक प्रकारची मूक संमतीच होय.

नियमांची बांधिलकी

अनेकदा मोठय़ा संस्थांमध्ये अथवा सरकारी यंत्रणांमध्ये लागू करण्यात आलेले नियम हे अंतर्गत नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक असतात. तसेच लोकशाहीचा पुरस्कार करणारे असतात. मात्र हे नियम पाळणे अनेकांना बंधनकारक व जाचक वाटू शकते. तसेच संस्थेतल्या ज्या व्यक्ती ग्राहकांना अथवा जनतेला उत्तरे देण्यास बांधील आहेत त्यांच्यासाठी तर हे नियम पाळणे वेळेचा अपव्यय वाटू शकते.

या सर्व परिस्थितीत जरी नियम बदलणे व त्यात सुधारणा करणे शक्य असले तरीदेखील कर्मचारी म्हणून त्या नियमांचा आदर राखणे नतिक आचरणाचा भाग आहे. जोपर्यंत हे नियम बदलले जात नाहीत तोपर्यंत त्या नियमांची अंमलबजावणी कर्मचाऱ्यांकडून होणे अपेक्षित असते.

नियम जाचक वाटण्यामागे एक सोपा युक्तिवाद म्हणजे कोणत्याही चांगल्या सवयी ज्यात व्यक्तीचे एकंदर हित सामावले आहे, त्या आपणास कायमच कष्टप्रद वाटतात.

यूपीएससीची तयारी : केस स्टडी सोडवताना..

upsc-exam-2019-upsc-preparation-tips-1840399

3216   21-Mar-2019, Thu

केस स्टडीज सोडवत असताना विविध टप्प्यांचा वापर करून उत्तर लिहिता येते. खाली दिलेले टप्पे आणि विविध प्रश्न यांचा वापर करत केस स्टडीजचे उत्तर लिहिण्याचा प्रयत्न करावा.

१)  नैतिक प्रश्न/द्विधा ओळखणे (Recongnize the ethical issue)

हा निर्णय किंवा ही परिस्थिती एखाद्या व्यक्तीला किंवा एखाद्या गटाला अपायकारक ठरू शकेल का? हा निर्णय चांगल्या किंवा वाईट पर्यायी निवडींना समाविष्ट करणारा आहे का? किंवा कदाचित दोन ‘चांगल्या’मधील किंवा दोन ‘वाईट’मधील पर्यायांची निवड समाविष्ट करणारा आहे का?

निर्णय कायदेशीर आहे का? तसेच इतर पर्यायांपेक्षा जास्त कार्यक्षम आहे का? माझ्या समोर असलेल्या निवडीच्या पर्यायांमधील कोणते घटक मला अस्वस्थ करतात का?

२) वस्तुस्थिती जाणून घ्या

(Get the facts) –

परिस्थितीशी संबंधित काय वस्तुस्थिती आहे? अजून कोणती तथ्य/वस्तुस्थिती माहीत नाही? या परिस्थितीविषयी मी अजून काही शिकू शकतो का? माझ्याकडे एखादा निर्णय घेण्याकरिता लागणारी माहिती पुरेशी आहे का? (एखादा निर्णय घेण्यासाठी मला पुरेसे माहीत आहे का?)

परिणामामध्ये व्यक्तींची आणि गटांची महत्त्वाची भूमिका काय असेल? काही काळजी करण्यासारखे अधिक महत्त्वाचे आहे का? असेल तर का?

अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत? संबंधित सर्व व्यक्तींशी आणि गटांशी विचार-विनिमय केला गेला आहे का? सर्जनशील/निर्मितीक्षम पर्यायांना मी ओळखले आहे का?

३) पर्यायांचे मूल्यमापन करा (Evaluate alternative actions)

खालील प्रश्न विचारून पर्यायाचा विचार करा.

कोणता पर्याय जास्तीतजास्त चांगली परिणती देईल आणि कमीतकमी अपायकारक असेल? (The Utilitarian Approach/ उपयुक्ततवादी दृष्टिकोन)

निर्णयात सामील असलेल्या सर्वाच्या हक्कांना न्याय देऊ शकेल असा कोणता पर्याय आहे? (हक्काधिष्ठित दृष्टिकोन / Rights Approach)

कोणता पर्याय लोकांना समानतेने किंवा प्रमाणशीर रीतीने वागणूक देऊ शकतो? (न्यायाधिष्ठित दृष्टिकोन/ Justice Approach)

कोणता पर्याय फक्त समाजाच्या काही घटकांना नव्हे, तर संपूर्णपणे समाजाला सर्वाधिक उपयोगी पडेल? (समानहित दृष्टिकोन / Common Good Approach)

मला व्यक्ती म्हणून जसे, जे बनायचे आहे त्याच्या काहीसा जवळ घेऊन जाणारा निर्णय कोणता असेल? (सद्गुणाधिष्ठित दृष्टिकोन / The Virtue Approach)

४) निर्णय घ्या आणि परीक्षण करा (Make a decision and test it)

वरील सर्व दृष्टिकोन लक्षात घेता, कोणता पर्याय दिलेल्या परिस्थितीत सर्वाधिक योग्य असेल? अशी योग्य-अयोग्यता ठरवण्यासाठी कोणत्या निकषांचा विचार करता येईल?

खालील दिलेल्या ‘चाचण्या’ योग्य-अयोग्यता ठरवण्यासाठी मदत करतील.

पर्यायी निवडीपेक्षा ही निवड कमी नुकसान/अपाय करणारी आहे का?

नियामक मंडळाच्या चौकशीपुढे किंवा विभागीय समितीपुढे मी घेतलेला/निवडलेल्या पर्यायाचे समर्थन करू शकेल का?

माझी अडचण आणि त्यावर सुचविलेला उपाय हे जेव्हा माझ्या सहकाऱ्यांना वर्णन करून सांगेन, तेव्हा याबाबत त्याचं म्हणणं काय

असेल?

माझ्या व्यवसायातील नियामक मंडळ किंवा नैतिक समिती याचे, मी निवडलेल्या पर्यायाविषयी यांचं म्हणणं काय असेल?

या निर्णयाविषयी विभागाच्या नीतिशास्त्राचे अधिकारी/किंवा कायदेविषयक उपदेशक यांचे म्हणणे काय असेल?

५) कृती करा आणि परिणामांचे मूल्यमापन करा  (Act and reflect on the outcomes)  –

मी घेतलेल्या निर्णयाची जास्तीतजास्त काळजीपूर्वक अंमलबजावणी कशी होईल.

माझा निर्णय कशा प्रकारे स्वीकारला जाईल? आणि या नेमक्या परिस्थितीतून मी काय शिकलेलो?.

अशा प्रकारचा निर्णय भविष्यात मला किंवा दुसऱ्या अधिकाऱ्याला पुन्हा घ्यायची वेळ आली तर त्या परिस्थितीत कोणती खबरदारी घेणे शक्य आहे याचा विचार करा. असा निर्णय घेताना निर्माण झालेला पेच किंवा नैतिक द्विधा पुन्हा निर्माण होणार नाही यासाठी काही उपाय सुचविणे शक्य आहे का याचा विचार करा. नैतिक द्विधेची परिस्थिती कुणालाच आवडत नाही.

म्हणूनच अशा प्रसंगी पाळता येतील किंवा विचारात घेता येतील अशा सूचनांची किंवा नियमांची यादी करणे शक्य आहे का? एकंदरीतच नैतिक द्विधेत असताना घ्यायचे निर्णय

अधिक सुलभ करण्यासाठी कोणते धोरणात्मक बदल संघटनेच्या पातळीवर राबविता येतात का याचा जरूर विचार करावा व त्यासंबंधीच्या लिखाणाने अशा प्रश्नांचा समारोप करावा.

परीक्षेतील निबंधाची तयारी

tips-for-upsc-exam-preparation reliable academy

1094   18-Mar-2019, Mon

आजच्या लेखात आपण यूपीएससीच्या निबंधाच्या पेपरची नेमकी मागणी काय असते हे पाहणार आहोत. २०१७ मध्ये विचारल्या गेलेल्या विषयांची यादी पुढीलप्रमाणे-

Section – A

(1)    Alternative technologies for a climate change resilient India

(2)    A good life is one inspired by love and guided by knowledge

(3)    Poverty anywhere is a threat to prosperity everywhere

(4)    Management of Indian border disputes – a complex task

Section – B

(1)    Customary morality cannot be a guide to modern life

(2)    “The past’ is a permanent dimension of human consciousness and values

(3)    A people that values its privileges above its principles loses both

(4)    Reality does not conform to the ideal, but confirms it

वरील विषयांची यादी बघता असे लक्षात येते की, एकूणच विषय आव्हानात्मक आहेत. शाळा-कॉलेजमध्ये ज्याप्रमाणे निबंध विषयांची निवड केली जात असे, तशी निवड यूपीएससी करताना दिसत नाही. त्याचबरोबर सर्वच विषय भारताच्या संदर्भातच लिहायचे आहेत असे बंधन नाही. त्याबद्दल सविस्तर चर्चा करणे आवश्यक आहे.

२०१८मध्ये सर्व उमेदवारांना आश्चर्य वाटायला लावणारी बाब म्हणजे ‘विभाग ब’ हा पूर्णत: विचारांवर आधारित होता. तसेच हेच विचारसुद्धा गुंतागुंतीचे, सहज वाचनात न येणारे मात्र नागरी सेवा अधिकाऱ्याने खोलवर विचार करून मगच लिखाण करावेत असे होते. सर्वसाधारणत: सुविचारांवर आधारित, तत्त्वज्ञानाचा पाया असणारे, किंवा जे अमूर्त विषय असतात, ते विषय लिहिणे आव्हानात्मक असते. परंतु गुणांच्या बाबतीत हमखास परतावा देणारेही असतात. मात्र २०१८मध्ये हे आव्हान जास्तच कठीण झाल्याचे दिसून येते.

या विषयांवर निबंध लिहीत असताना भारतातील उदाहरणे आणि संदर्भ देत असतानाच जागतिक स्तरावरील उदाहरणे आणि संदर्भही जरूर द्यावेत. ‘ब विभागा’कडे काळजीपूर्वक बघितल्यास असे लक्षात येते की, पहिला आणि दुसरा विषय सामान्य अध्ययन ४ म्हणजे नीतिशास्त्राच्या मदतीने हाताळता येईल तर तिसरा विषय समाजशास्त्रीयदृष्टय़ा म्हणजे सामान्य अध्ययन २ व ३ च्या मदतीने हाताळता येण्यासारखा आहे.

अर्थात वर नमूद केल्याप्रमाणे विषयाचे आव्हान इतर वर्षांपेक्षा जास्त आहे हे निश्चित. याप्रकारच्या निबंधांमधून व्यक्ती म्हणून आपण कोण आहोत त्याची प्रगल्भता विविध उदाहरणे, दाखले, नमुने यातून देता येते. असे करत असताना साहित्य, चित्रपट, संगीत, जगाचा इतिहास या सगळ्यातले संदर्भ वापरत लिखाण समृद्ध करता येते.

याउलट सामान्य अध्ययनाशी निगडित ‘अ विभागा’तील विषय निवडत असताना एखाद्या विषयात आपण किती खोलवर जाऊ शकतो, विषयाची गुंतागुंत किती प्रगल्भ होणे उलगडून दाखवू शकतो याचा कस लागतो. हे निबंध शक्यतो भारतीय वास्तवाला धरून लिहावेत. चच्रेच्या अनुषंगाने जागतिक पातळीवरचे मुद्दे येण्यास हरकत नाही, मात्र आपल्या आजूबाजूच्या वास्तवाचे आपल्याला भान आहे हे दाखवण्यासाठीची, हा निबंध ही उत्तम संधी आहे.

भाषा व शैली

व्याकरणाच्या दृष्टीने योग्य, सुटसुटीत व प्रभावी वाक्ये कोणत्याही चांगल्या निबंधाचा महत्त्वाचे घटक असतात. सुटसुटीत भाषा म्हणजे बोलीभाषा नाही. यूपीएससीच्या परीक्षेमध्ये दिल्या जाणाऱ्या निबंध विषयांवर लेखन करताना मजकुराबरोबरच भाषेचीही प्रगल्भता दिसणे आवश्यक आहे.

एखाद्या मुद्दय़ाचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी कशा प्रकारे भर द्यावा, दोन वाक्यांमधील तर्कसंगती स्पष्ट करण्यासाठी कोणते शब्द वापरावेत, आपल्याजवळील माहितीचा वापर करून ठामपणे मत मांडत असताना अनावश्यक अधिकाराचा सूर कसा टाळावा या सर्व गोष्टी योग्य भाषेच्या वापरामधून साध्य होतात.

प्रगल्भ विचार व भाषा यांचा वापर म्हणजे केवळ जड व मोठय़ा शब्दांची खिरापत नाही. ज्या शब्दांच्या अर्थाबद्दल आपल्याला खात्री नाही, असे शब्द वापरणे टाळावे. तसेच मोठे, अलंकारिक शब्द वापरल्यामुळे आपले लिखाण दिखाऊ होत नाही ना याची काळजी घ्यावी. मात्र आपले लिखाण जर नैसर्गिकरीत्या गुंतागुंतीचे व अनेक पातळ्यांवर विश्लेषण करणारे असेल तर, शब्दांचा वापर आपोआपच अधिक प्रगल्भ होत जातो.

प्रत्येक वाक्य छोटे व सुटसुटीत असेल याची खबरदारी घ्यावी. वाक्य मोठे झाल्यास योग्य ठिकाणी स्वल्पविराम, अर्धस्वल्पविराम, विसर्ग चिन्हांचा योग्य वापर करावा. संपूर्ण अर्थबोध होऊ शकणार नाही इतकी मोठी वाक्य करण्याचे मुळातच टाळावे. खरेतर निबंधच नव्हे तर कोणतेही अर्थपूर्ण लेखन करण्याकरिता वरील बाबी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.

नीतिशास्त्र २०१८ हिंटस् - ५

ethics-2018-hints-5

1731   14-Nov-2018, Wed

लेखात आपण नीतिशास्त्र २०१८च्या पेपरमधील दोन केस स्टडी प्र. क्र. ११ आणि प्र. क्र. १२ बघणार आहोत. त्यांची संभाव्य उत्तरे कोणत्या मुद्द्यांवर आधारित असावीत, याचा उहापोह करणार आहोत. 

प्र. ११ : Dr. X is a leading medical practitioner in a city. He has setup a charitable trust through which he plans to establish a 
super-speciality hospital in the city to cater to the medical needs of all sections of the society. Incidentally, that part of the state had been neglected over the years. The proposed hospital would be a boon fot the region. 

You are heading the tax investigation agency of that region During an inspection of the doctors clinic, your officers have found out same major irregularities. A few of them are substantial which had resulted in considerable with holding of tax that should be pais by him now. The doctor is cooperative. He undertaken to play the tax immediately. 

However, there are cretain other deficiencies in his tax compliance which are purely technical in nature. If these technical defaults are pursued by the agency, consuderable time and energy of the doctor will be diverted to issues which are not so serious, urgent or even helpful to the tax collection process. Further, in all probability, it will hamper the prospects of the hospital coming up. 

There are two options before you: 
i) Taking a broader view, ensure substantial tax compliance and ihnore defaults that are merely technical in nature. 
ii) Pursue the matter strictly and proceed on all fronts whether substaintial or merely technical. 
As the head of the tax agency, which course of action will you opt for and why? (20 Marks-250 words) 

स्पष्टीकरण : या केस स्टडीला नीट वाचल्यास काही बाबी स्पष्टपणे समोर येतात जसे की चांगल्या हेतूने डॉक्टर X हे समाजाच्या दुर्लक्षित घटकांसाठी हॉस्पिटल उभे करत आहेत. समाजाच्या या घटकाकडे प्रशासनाचेही दुर्लक्ष झालेले दिसून येते. तसेच कर भरण्यासंबंधी डॉक्टर सहकार्य करायला तयार असून तशी त्यांनी तयारी दर्शविली आहे. तसेच कराच्या प्रक्रियेत काही तांत्रिक बाबींची पूर्तता केलेली नसून त्यामुळे प्रशासनावर खूप काही ताण वा करप्राप्तीत मोठी भर असे होणार नसल्याने खूप जलद व सक्तीची कार्यवाही करणे योग्य ठरणार नाही. कारण त्यामुळे डॉक्टरांच्या हॉस्पिटलच्या कार्यात अडथळा येईल. शासनानचे काम नसलेल्या ठिकाणी काम करणारी माणसं फार कमी असतात. तेव्हा एक प्रशासकीय अधिकारी म्हणून या प्रकरणाला फक्त कायदे व नियम अशा पद्धतीने न पाहता एक विशेष प्रकरण म्हणून याकडे पाहिले पाहिजे. त्यामुळे दिलेल्या पर्यायापैकी पहिला पर्याय निवडून आपण हे प्रकारण सकारात्मकतेने हाताळू शककतो. स्वास्थ, सोई सुविधा हे आजही प्रशासनासमोरील महत्त्वाचे आव्हान आहे. त्यात डॉक्टर X हातभार लावत असल्याने ते प्रशासनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे हे लक्षात घेऊन उत्त लिहावे. 

प्र. १२ : Edward Snowden, a computer expert and farmer CIA systems administrator, released confidential Government documents to the press about the existence to many legal experts and the US government hos actions violated the Espionage Act of 1917, which identified the leak of state secrets as an act of treason. Yet, despite the fact that he broke the law, snowden argned that he had a moral obligation to act. He gave a justification fot his 'whistle blowing' by stating that he had a duty ''to inform the public as to that which is done in their name and that which is done against them.' 
According is snowden, the governments voilation of privcacy had to be exposed regardless of legality since more substantive issues of social action and public morality were involved here. Many agreed with Snowden. Few argued that he broke the law and compromised national security, for which he should be held accountable 

Do you agree that Snowden's action were ethically justified even if legally prohibited? Why or why not? Make an argument by weighing the competing values in this case. (20 marks, 250 words) 

स्पष्टीकरण : या केस स्टडीमध्ये एकीकडे‌ नियम कायदे, आचारसंहिता, तर दुसरीकडे नैतिकता, सचोटी (आतला आवाज) व त्याबरोबर विचारात घेतलेले जनहित आहे. स्नोडेनचा विचार दोन्ही प्रतलांवर केल्यास (Espionage Act 191) चे उल्लंघन हे स्वीकारार्ह नाही; परंतु नागरिकांचे स्वातंत्र्य त्यांचे खासगीपण हे भारतीय म्हणून विचारात घेतल्यास मूलभूत हक्क आहेत. त्यांची पायमल्ली करण्याचा हक्क जर प्रशासनाला दिला तर लोकाहीच्या मूल्यांचीही प्रतारणा होईल. स्नोडेनच्या म्हणण्यानुसार त्याने त्याचे नैतिक कर्तव्य बजावले. एका दृष्टीने हेही योग्यच आहे. ‘सचोटी’ हे नागरी सेवेतील महत्त्वाचे मूल्य आहे. काम करत असताना जसे नियम बघितले जातात तसे ते सचोटीवर उतरलेही पाहिजेत. असे असले तरी ‘देशाची सुरक्षा’ यात तसूभराही कायद्याला बगल दिलेली चालणार नाही. यावरून हे स्पष्ट होते की, कायद्याचा विचार करता स्नोडेनवर कारवाई करता येऊ शकते; परंतु नीतिशास्त्राच्या दृष्टीने ‘जनहिताचा’ विचार कसा तो दोषी नाही अशा आशयाने उत्तर लिहिणे आवश्यक आहे. 

 

नीतिशास्त्र २०१८-हिंट्स ४

ethics-2018-hints-4

5326   14-Nov-2018, Wed

या लेखात आपण नीतिशास्त्र २०१८च्या पेपरमधील दोन केसस्टडी पाहणार आहोत. आयोगाद्वारे विचारल्या जाणाऱ्या या केसस्टडी व त्यांना आपण कशाप्रकारे सामोरे जावे, हे आपण विश्लेषणाच्या आधारे समजून घेऊ. प्र. क्र. ९ व प्र. क्र. १० चा उहापोह आपण या लेखात करू. 

प्र. क्र. ९ : It is a state where prohibition is in force. You are recently appointed as the superitendent of police of a district notorious for illicit distillation of liquor. The illicit liquor leads to many deaths, reported and unreported and causes a major problem for the district authorities. 

The approach till now had been to view it as a law and order problem and tackle it accordingly. Raids, arrests, police cases, criminal trail-all these had only limited impact. The problem remains as serious as ever. 

Your inspections show that the parts of the district where the distillation flournishes are economically, industrially and educationally backward. Agriculture is badly affected by poor irrigation facilities. Frequent clashes among communities gave boost to illicit ditilation. No major inititaives had taken place in the part either from social organizations to improve the lot of the people. 

Which new approach will you adopt to bring the problem under control? (250 words) (20 Marks) 

स्पष्टीकरण : या केसस्टडीचा विचार करता एक बाब स्पष्ट केलेली आहे. ती म्हणजे कायदा सुव्यवस्थेने समस्येचे निराकरण होत नाहीये. नीतिशास्त्र ही बाब कायदा सुव्यवस्थेच्या पलीकडे जाऊन विचार करणारी यंत्रणा म्हणून आपण पाहू शकतो. दुसरा प्रशासकीय सुधारणा आयोग Community Policing यावर प्रकाश टाकतो. पोलिस व समाजातील घटक यांच्यात चांगला संवाद असणे व त्यातून मिळून समाजातील आव्हानांना सामोरे जाणे हे इथे महत्त्वपूर्ण ठरते. असे असले तरीही पोलिस म्हणून पदावर कार्यरत असताना त्या त्या पद व विभागानुसारची आचारसंहिता यांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. 

या केसस्टडीचा विचार करता एक बाब महत्त्वाची आहे ती म्हणजे तेथील सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती होय. याच आशयाची बालकामगारांसंबंधीची केसस्टडी आयोगाने विचारलेली आहे. बहुतांशी गुन्हेगारीसाठी ही परिस्थिती कारणीभूत असते. तेव्हा ही परिस्थिती समजून त्यातील गांभीर्य ओळखून संवेदनशीलतेने कार्य करणे अपेक्षित आहे. येथील परिस्थितीचे गांभीर्य पाहता तेथील लोकप्रतिनिधी, तरुण वर्ग यांच्याशी अर्थपूर्ण संभाषण साधून रोजगाराचे नवीन पर्याय शोधणे; तसेच शासनाला पत्रव्यवहार करून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या साह्याने येत्या काळात सिंचन व्यवस्था, औद्योगिकीकरण, शिक्षणव्यवस्था यासंबंधी उपाययोजना करणे, याला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. 

‘विश्वास’ हा महत्त्वपूर्ण घटक मानवी जीवनाला नवनवे आयाम देण्यास कारणीभूत ठरतो. गुन्हेगारी ही एक प्रवृत्ती आहे व त्यासाठी जर कायदा उपयोगी ठरत नसेल, तर समाजातील घटकांना विश्वासात घेऊन त्यांचे वेळोवेळी समुपदेशनही गरजेचे असते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. या बाबींचा विचार करून या केसस्टडीला सामोरे जाणे अपेक्षित आहे. 

प्र. १० : A big corporate house is engaged in manufacturing industrial chemicals on a large scale. It proposes to set up an additional unit. Many states rejected its proposal due to detrimental effect on the environment. But one state government acceded to the request and permitted the unit close to the city, brushing aside all opposition. 

The unit was set up 10 years ago and was in full swing still recently. The pollution caused by the industrial effements was affecting the lands, waters and crops in the area. It was also causing serious health problems to human being and animals. This gave rise to a series of agitations demanding the closure of the plant. In a recent agitation thousands of people took part, Creating a law and order problem neccessitating stern police action. Following the public outcry, the state goverment ordered the closure of the factory. 

The closure of the factory resulted in the unemployment of not only those workers who were engaged in the factory but also those who were working in the ancillary units. It also very badly affected those industries which depend on the chemicals manufactured by it. 
As a senior officer entrusted with the responsibility of handling this issue, how are you going to address it? 
(250 words, 20 marks) 

स्पष्टीकरण : या केसस्टडीच्या मूलभूत संकल्पनेचा विचार केल्यास ‘विकास वि. पर्यावरण’ असे दिसून येते. पर्यावरण व त्यासंबंधी नीतिशास्त्राच्या आधारे आपली भूमिका आयोगाने विविध प्रश्नांद्वारे विचारलेली आहे. सनदी अधिकारी म्हणून काम करताना स्वत:ची ‘कल्पकता’ वापरून पर्यायी विविध बाबींचा विचार करणे अपेक्षित असते. आदेशाची अंमलबजावणी यातून नेमके प्रश्न बहुतेकवेळा सुटत नाहीत. केमिकल उत्पादन व त्यावर आधारित विविध उद्योग व रोजगार यांना दुर्लक्षित न करता ‘विशेषज्ञांची मदत व सल्ला’ घेऊन यात ‘सुवर्णमध्य’ काढणे इथे अपेक्षित आहे. 

स्थानिक राजकारणी, नागरिक यांच्याशी अर्थपूर्ण संवाद साधून, केमिकल उत्पादकांना त्यांची समाजाप्रती असणारी जबाबदारी त्याचेही भान करून देणे (CSR) व त्याचबरोबर नीतिशास्त्राची आचारसंहिता समजून काम करण्याची समज देणे गरजेचे आहे. पर्यावरण, स्वास्थ हे जसे महत्त्वपूर्ण आहे; तसेच जगण्यासाठीच्या मूलभूत गरजा, ‘रोटी, कपडा और मकान’ यांचाही विचार नाकारता येत नाही. तेव्हा प्रदूषणासाठी तज्ज्ञांद्वारे उपाययोजना करून ‘सुवर्णमध्य’ शोधणे हे एक सनदी अधिकारी म्हणून कर्तव्य आहे. कारण सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती ढासळली, तर गुन्हेगारी वाढीस लागू शकते यासाठीची केस स्टडी प्र. ९ मध्ये आपण पाहिलेली आहे. तेव्हा वरील बाबी उत्तर लिहिताना लक्षात घेणे फायदेशीर ठरते. 

या पेपरच्या SECTION B मध्ये १२० गुणांसाठी सहा केसस्टडी विचारल्या जातात. म्हणजे ५०% गुण या घटकाला आहे. तेव्हा यासाठी अधिकाधिक मेहनत घेणे गरचेचे आहे.

नीतिशास्त्र २०१८ - हिंट्स ३

ethics-3-2018

6820   14-Nov-2018, Wed

या लेखात आपण नीतिशास्त्र २०१८च्या पेपरमधील ‘सेक्शन बी’मध्ये विचारल्या जाणाऱ्या केस स्टडी समजून त्यांची संभाव्य उत्तरे काय असावीत, याचा उहापोह करणार आहोत. एकूण सहा केस स्टडी या भागात विचारलेल्या आहेत. आपण त्यातील दोन केस स्टडी या लेखात व उर्वरीत पुढील लेखात पाहणार आहोत. केस स्टडी सोडविताना कोणत्या बाबींमध्ये पहिले आहे, त्याच बाबींचा आधार घेऊन आपण पुढील केस स्टडी समजून त्यांच्या उत्तराची एकंदर रूपरेषा कशी असावी, ते समजून घेणार आहोत. 

प्र. 7. Rakesh is a responsible district level officer, who enjoys the trust of his higher official. Knowing his honesty, the government entrusted him with the responsibility of identifying the beneficiaries under a healthcare scheme meant for senior citizens. 

The criteria to be a beneficiaries 
a) 60 years of age or above 
b) Belonging to a reserved community 
c) Family income of less than Rs. 1 lack per annum. 
d) Past treatment progresis is likely to be high to make a positive difference. To the quality of life of the beneficiary. 

One day, an old couple visited Rakesh's office with their application. They have been the residents of a village in his district since their birth. The old man is dignosed with a rear condition that causes obstruction in the large intenstine. As a consequence, he has severe abdominal pain frequently that prevents him from doing any physical labour. The couple have no children to support them. The expert surgeon whom they contacted is willing to do the surgery without charging any fees. However, the couple will have to bear the cost of incidental charges, such as medicines, hospitalization etc. to the tune Rs. 1 Lack. The couple fulfills all the criteria except criterion b. However, any fincancial aid would certainly make a significant difference In their quality of life. 
How should Rakesh respond to the situation? (250 words) 

स्पष्टीकरण : सनदी अधिकाऱ्यांचे हे कर्तव्य असते, की त्यांनी आचारसंहिता, नियम यांच्या अधिन राहून स्वत:चे कर्तव्य केले पाहिजे; परंतु काही वेळा वर दिल्याप्रमाणे नियमांच्या अधिन राहून जनहित साध्य होत नाही. त्यामुळे चौकटीच्या बाहेर जाऊन विचार करावा लागतो. 
१) दिलेल्या योजनेत काही असे प्रावधान आहे का, ज्याच्याद्वारे बी ही पात्रता नसतानाही मदत करता येईल हे शोधणे. 
२) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी बोलून विशेष प्रकरण म्हणून विचार करणे. 
३) ‘मुख्यमंत्री राहत कोष’ वा ‘प्रधानमंत्री राहत कोष’ यांतून मत मिळेल यासाठी प्रयत्न करणे. 
४) आमदार व खासदार या पंतप्रतिनिधींच्या निधीतून उपचार होऊ शकतात यासाठी प्रयत्न करणे. 
५) चोकटीच्या बाहेर जावून समाजातील घटकांना मदत करण्याचे आवाहन करणे. 

प्र. 8. As a senior office in the ministry, you have access to important policy decision and upcoming big announcement such as road construction projects before they are notified in the public domain. The ministry is about to announce a mega road project for which the drawing are already in place. Sufficient care was taken by the planners to make use of the government land with minmum land acquisition from private parties. Compensations rate for private parties was also finalised as per government rules care was also taken to minimse deforestation. Once the project is announce, it is expected that there will be a huge surf in real estate prices in and around that area. 

Meanwhile, the minister concerned insist that you realises the road is such a way that it comes closer to his farm house. He also suggests that he would facilitate purchase of a big plot of land in your wifes name and the prevailing rate which is very nominal, in and around the proposed mega road Project. He also tries to convince you by saying that there is no harm in it as he is buying the land legally. He even promises to supplement your saving in case you do not have sufficient funds to buy the land. However by the act of realignment, a lot of agricultural land has to be acquired, thereby causing considerable financial burden on the government and also displacement of the farmers. As if this is not enough, it will involve cutting down of a large number of trees, demanding the area of its green………. Faced with this situation, what will you do? Critically examine various conflicts of interest and explain what are your responsibilities as a public servent. (250 words) 

स्पष्टीकरण : या प्रकरणात राजकीय दबाव व नीतिशास्त्रातील द्विधा मन:स्थिती या दोन बाबींना सामोरे जाताना एक कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून जे काही नियम व कायदे आहेत त्यानुसार काम झाले पाहिजे. आचारसंहितेचा भंग होता कामा नये. मंत्र्यांचा दबाव व आमिषाला बळी न पडता सरकारी नियम व तिजोरी या दोन्ही बाबींचा विचार करूनच मोठ्या प्रमाणावर शेतजमिनीमुळे सरकारी तिजोरीवर ताण येईल. व्यक्तिगत फायद्यासाठी जनहित बाजूला ठेवणे परवडणार नाही. मंत्र्याने दिलेले आमिष हे भ्रष्टाचाराचाच एक भाग आहे. सत्यनिष्ठा, वस्तूनिष्ठा, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व इ. गुणांची पारख करणारा निर्णय इथे अपेक्षित आहे. सनदी सेवेची मूल्यनिष्ठा जोपासली जाणे इथे अधिक महत्त्वाचे आहे. स्वत:ची जबाबदारी व कर्तव्यनिष्ठा याला स्मरून नियोजित रस्ता, नियोजित आराखड्यानुसारच बनायला हवा. 

 

नीतिशास्त्र २०१८ : हिंट्स-२

ethics-2-2018

1921   14-Nov-2018, Wed

नीतिशास्त्र २०१८ च्या मुख्य परीक्षेत विचारलेल्या प्रश्नांची संभाव्य उत्तरे आपण गेल्या लेखात पाहिली होती. त्यातील उर्वरित प्रश्नांची संभाव्य उत्तरे या लेखात पाहणार आहोत. प्रश्नांची उत्तरे लिहिताना अभ्यासक्रमाचा विचार प्राथमिक ठरतो. प्रश्न नेमक्या कोणत्या घटकावर विचारला आहे व का विचारला आहे, याचा विचार करूनच उत्तरे लिहिण्यास सुरुवात करावी. प्रश्न क्र. ४ पासूनची संभाव्य उत्तरे पाहू या : 

प्र. ४ (a) ‘In doing a good thing, everything is permitted which is not prohibited expressly or by clear implication.’ Examine the statement with suitable examples in the context of a public servant discharging his/her duties. 

स्पष्टीकरण : प्रशासनात काम करताना सनदी अधिकाऱ्यांनी जनहिताचा विचार करणे जसे प्राथमिक असते; तसेच आचारसंहितेचाही विचार मूलभूत असतो. भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशासाठी प्रादेशिकतेनुसार नियमांत बदल करण्याची गरज भासू शकते. सनदी अधिकाऱ्यांनी निर्णय घेताना व त्याची अंमलबजावणी करताना सचोटी, वस्तुनिष्ठता, उत्तरदायित्व आदी बाबींच्या आधारावरच कार्य केले पाहिजे. चांगले करण्यासाठीच प्रशासनाने कार्यरत राहावे व त्यासाठी सुप्रशासनाची निर्मिती करावी, हीच काळाची गरज आहे. 

प्र. ४ (b) With regard to mortality of actions, one view is that means are of paramount importance and the other view is that the ends. Justify the means. Which view do you think is more appopriate? Justify your answer. (150 words, 10 marks) 

स्पष्टीकरण : आपल्याला जे ‘साध्य’ करायचे असते त्यासाठी जो मार्ग वापरला जातो, तो मार्ग महत्त्वाचा की जे ‘साध्य’ करावयाचे त्यासाठी कोणताही मार्ग अवलंबणे जेणेकरून हवे ते ‘साध्य’ करता येईल. यासाठी गांधीजींचे उदाहरण घेतल्यास ‘सत्य’ व ‘अहिंसा’ हा मार्ग श्रेष्ठ असून, त्याद्वारे ‘साध्य’ करावयाचे ते स्वातंत्र्य होय. पोलिसांनी एन्काउंटरमध्ये गुन्हेगारांना ठार मारले, तर समाजाचे हित हे ‘साध्य’ साधले जाते; पण मार्ग नैतिकदृष्ट्या चुकीचा ठरतो. या दोन्हीपैकी कोणताही एक योग्य ठरेल, असे नाही तर ते परिस्थितीवर अवलंबून असते. 

प्र. ५ (a) Suppose the Govermnent of India is thinking of constructing a dam in a mountain valley bound by forests and inhabited by ethnic communities. What rational policy should it resort to in dealing with unforeseen contingencies? (150 words – 10 marks) 

स्पष्टीकरण : या प्रश्नांत पर्यावरण व ‘विकास’ या दोघांचा विचार करून निर्णय घेणे व त्याची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. Environment Impact Assessment करून त्यानुसार भविष्यात वरील प्रकरणात येणारी आव्हाने जाणून त्यासाठी उपाययोजना करणे इथे अपेक्षित आहे. स्थानिकांना विश्वासात घेऊन, त्यांतील तरुणांना प्रशिक्षित करून या प्रक्रियेत आपण सामील करून घेऊ शकतो. तेथील स्थानिकांचे पुनर्वसन होणे व त्यांचे दैनंदिन जीवन प्रभावित होणार नाही, याची काळजी घेणे अपेक्षित आहे. 

प्र. ५ (b) Explain the process & resolving ethical dilemmas in public administration. (150 words – 10 marks) 

स्पष्टीकरण : नीतिशास्त्राचा अभ्यास करताना ‘नीतिशास्त्रातील द्विधामन:स्थिती’ हा घटक महत्त्वाचा आहे. जेव्हा एकापेक्षा अधिक पर्यायापैकी नैतिकतेच्या आधारे एक पर्याय निवडायचा असतो त्याला ‘नीतिशास्त्रातील द्विधा मन:स्थिती’ म्हणतात. नीतिशास्त्रातील सिद्धांत उपयुक्ततावाद सुखवाद, आत्मकेंद्रीवृत्ती, कर्तव्यानुसारी नीतिशास्त्र इ. या विचार उपयुक्त ठरतो. या सिद्धांताबरोबर आचारसंहिता नियम, संविधान व लोकशाहीतील मूल्ये इथे गृहित धरून उत्तर लिहिणे अपेक्षित आहे. 

प्र. ६ (a) ‘The true rule, in determining to embrace or reject anything, is not whether it has any evil in it; but whether it has more evil than good. There are few things wholly evil or wholly good. Almost everything, expecially of governmental polic, is an inseperable compound of the two; so that our best judgement of the preponderance between them is continually demanded.’ 

– Abraham Lincoln (15 words – 10 markes) 

स्पष्टीकरण : शासनाच्या धोरणांचा विचार करताना त्यातून जे परिणाम होतात, त्यात चांगल्या व वाईट परिणामांचा विचार इथे क्रमप्राप्त ठरतो. लिंकनचे हे विधान पाहताना IPS 377, सबरीमाला मंदिर, IPC497 इ. ची उदाहरणे आपण पाहू शकतो. शासनाचे धोरण वा कायदे यातून बऱ्याचदा मानवी अधिकारांची पायमल्ली होताना दिसते. ‘निश्चलीकरणाचे’ उदाहरण घेतल्यास त्याचा उद्देश्य आणि परिणाम यांचा विचार या विधानाला पूरक असा आहे. तेव्हा उदाहरणांच्या आधारे उत्तर लिहावे. 

प्र. 6 (b) : Anger and intolerance are the enemies of correct understanding. - Mahatma Gandhi (150 words - 10 marks) 

स्पष्टीकरण : Correct understanding म्हणजे इतरांच्या भावना व त्यांची मते समजून घेणे, असे करताना राग व असहिष्णूता या दोन्ही बाबी अडचणीच्या ठरतात. रागामुळे आपल्यातील संयम हा गुण टिकून राहात नाही व आपण हळुवारपणे असहिष्णू बनतो. गौतम बुद्धानेही म्हटले आहे, की राम म्हणजे तप्त कोळसा दुसऱ्यावर फेकण्याआधी आपल्या हाताला इजा करतो. 

प्र. 6 (C) Falsehood takes the place of truth when it results in unblemished common good. – Tirukkural (150 words - 10 marks) 

स्पष्टीकरण : तिरुक्कुरल यांचे विधान या बाबीवर प्रकाश टाकते, की जर जनहितासाठी खोटेपणा करावा लागला, तर तो खरेपणाची जागा घेतो; परंतु हे नेहमीच खरे ठरेल, असे नाही. समाजहितासाठी खोटा एन्काउंटर करणे याचे समर्थन होऊ शकत नाही. तेव्हा परिस्थितीचा विचार करून या विधानाची सार्थता समजून घेतली पाहिजे. 

 

यूपीएससी जीएस-४ ‘नीतीशास्त्र’

upsc-gs-4-ethics

1749   14-Nov-2018, Wed

नीतीशास्त्राला शालेय अभ्यासक्रमांत म्हणावे तितके महत्त्वही दिले जात नाही. परंतु, एकंदर प्रशासकीय यंत्रणा पाहता प्रशासकीय आयोगाने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या कामाबाबत असमाधान व्यक्त केले आहे. भ्रष्टाचार, अपारदर्शी कारभार, प्रतिसाद न देणारी यंत्रणा, अधिकारांचा गैरवापर इ. बाबींचा विचार करता नीतीशास्त्र हा ‘जीएस ४’ पेपर मुख्य परीक्षेत अंतर्भूत करण्यात आला. 

नीतीशास्त्र हा पेपर २०१३ मध्ये मुख्य परीक्षेचा भाग बनला. तेव्हापासून त्याबद्दल नीतीसोबत कुतूहलही विद्यार्थ्यांच्या मनात होते आणि एकंदर २०१३ ते २०१७ या वर्षाचा निकाल पाहता नीतीशास्त्र हा विषय गुणांच्या बाबतीत विद्यार्थ्यांसाठी सकारात्मक ठरला. २०१७चा अपवाद आपण पाहू शकतो ज्यात इतर ‘जीएस’च्या तुलनेत ‘जीएस ४’ मध्ये गुण कमी दिलेले आढळले. यूपीएससीचा विचार करता असे म्हटले जाते की, ‘मुख्य परीक्षेतील वैक‌ल्पिक विषय, निबंध व नीतीशास्त्र हे निकालाच्या दृष्टीने किंगमेकर ठरणारे पेपर आहेत.’ असे असल्यामुळे आपण नीतीशास्त्राचे विश्लेषण व अभ्यासक्रम याची माहिती घेणार आहोत. 

नीतीशास्त्राबद्दल खालील बाबी लक्ष्यात घ्याव्यात 

* हा विषय तत्त्वज्ञानाशी साधर्म्य राखणारा विषय आहे. 
* तत्त्वज्ञानांचा विचार करता यात भारतीय व पाश्चिमात्य तत्त्वज्ञानांचा नीतीशास्त्राच्या दृष्टीने विचार महत्त्वाचा ठरतो. 
* नीतीशास्त्राची स्वत:ची विशेष अशी भाषाशैली आहे. ती समजून उत्तरात लिहिणे अपेक्षित असते. 
* अभ्यासक्रमातील संकल्पना समजून घेतल्यानंतर या विषयात पुस्तकी ज्ञानाचा विशेष फायदा होत नाही. 
* विचारले जाणारे प्रश्न हे पुस्तकी नसतात. 
उदा. What is your concept of happiness? 
(तुमची सुखाची संकल्पना नेमकी काय ते स्पष्ट करा) 
What is your concapt of patriotism? 
(तुमची देशभक्तीची संकल्पना स्पष्ट करा?) 
* नैतिक मूल्यांना समोर ठेवून सततची विचारप्रक्रिया या विषयात अपेक्षित आहे. 
* प्रश्न ‌वाचल्यानंतर एक बाब स्पष्ट होते की आयोगाला उमेदवाराच्या नैतिक मूल्यांच्या बैठकीचा आढावा घ्यायचा आहे. 
* उत्तरे लिहिताना नैतिकमूल्य व मानवीमूल्यांची चौकट लक्षात घेतली पाहिजे. 
* अभ्यासक्रम तोंडपाठ असणे उत्तरे लिहिताना खूप उपयोगी पडतो. नीतीशास्त्रातील संकल्पना समोर ठेऊन उत्तरे लिहिता येतात. ज्यामुळे त्या उत्तराला नीतीशास्त्राचा स्पर्श गवसतो. 
उदा. आयोगाने २०१७ मध्ये विचारलेला प्रश्न पाहूया. 

Q. young people with ethical conduct are not willing to come forward to join active politics. suggest stepts to motivate them to come forward (150 words 10 marks) 

वरील प्रश्नात नैतिक मूल्ये आचरणात आणणारे तरुण सक्रिय राजकारणात मागे घेण्यास इच्छुक नसतात. तेव्हा त्यांना सक्रिय राजकारणात भाग घेण्यासही प्रसन्न करण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यास सांगितले आहे. या प्रश्न वाचल्यानंतर अभ्यासक्रमातील अॅटिट्यूड ही संकल्पना डोळ्यासमोर आली पाहिजे. 

अॅटिट्यूड म्हणजे वृत्ती होय. एखाद्या व्यक्तीकडे समूहाकडे वा वस्तूकडे पाहण्याचा आपला सकारात्मक वा नकारात्मक दृष्टिकोन म्हणजे अॅटिट्यूड होय. वरील प्रश्नात सद्यस्थितीतील राजकारणाचा विचार केल्यास राजकारणाबद्दल असणारा नकारात्मक दृष्टिकोन होय. त्यासाठी नीतीशास्त्राविना सत्तेसाठी होणारे राजकारण कारणीभूत आहे. मोठ्या प्रमाणावर होणारा भ्रष्टाचार, मानवी मूल्यांची पायमल्ली, अनिश्चितता अशी अनेक कारणे पाहता येतील. असे असताना नीतीमूल्यांचे पालन करणारी तरुण पिढी त्याकडे आकर्षित होणे शक्य नाही. 

इथे मला हे स्पष्ट करावयाचे आहे की, जर आपण विचारलेल्या प्रश्नांची सांगड अभ्यासक्रमातील संक्लपनेशी लावू शकतो तर उत्तर सटीक लिहिता येते. एखाद्या व्यक्तीच्या अॅटिट्यूडमध्ये बदल कसा होऊ शकतो वा कशाप्रकारे घडवून आणता येईल ते आपण ती मूलभूत संकल्पना समजून घेताना शिकलेलो असतो. यात एखाद्याचे मन वळविण्याची कला या मूलभूत संकल्पनेचाही विचार महत्त्वाचा ठरतो. 

प्रश्नाला अभ्यासक्रमाची जोड देण्यासाठी अभ्यासक्रम नीट समजून घेणे अपेक्षित असते. तसेच प्रश्न नीट वाचून त्याचा मूलभूत संकल्पनांशी संबंध जोडण्याचा सराव करणे गरजेचे असते. याकरिता खालील संदर्भग्रंथांचा उपयोग होऊ शकतो. 

नीतीशास्त्र पुस्तके : 1. lexicon chronide phslication 
2. ethics, integrity & ptitude 
dr. sushil bari 
3. Ethics - Dr. subbarao 

मराठी पुस्तके : नीतीशास्त्र सुश्रुत रवीश, अर्पक्षा दीक्षित 

मराठी वाङ्मय पेपर- २

marathi-literature-paper-2

1228   14-Nov-2018, Wed

मराठी वाङ्मय या वैकल्पिकविषयाच्या पेपर - २ बद्दलचे विश्लेषणआपण या लेखात पाहणार आहोत. मराठी वाङ्मयाचा पेपर २ म्हणजे आपली साहित्याबद्दलची जाण समर्पकपणे शब्दात उतरवणे होय. अभ्यासक्रमाला असलेली गद्य व पद्य यांच्या वारंवार वाचनातून आपल्याला नेमके काय गवसले याचा ????? या पेपरमध्ये केला जातो. २०१८ च्या पेपरमध्ये २०१७ च्या तुलनेत स्वरूपामध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. गुणांची विभागणीही २०१७ प्रमाणेच आहे. सर्वप्रथम आपण आयोगाद्वारे केलेल्या सर्वसाधारण सूचना पाहूयात- 
- प्रश्नपत्रिकेत ८ प्रश्न दोन विभागात समान विभाजित केलेले आहेत. 
- ८ पैकी ५ प्रश्न सोडविणे अपेक्षित आहे. 
- प्र. क्र. १ व ५ सोडविणे बंधनकारक आहेत. उरलेल्यांपैकी ३ प्रश्न सोडविताना प्रत्येक विभागातून १ प्रश्न सोडविणे आवश्यक आहे. 

रसास्वाद (१०० गुण – १० प्रश्न प्रत्येकी १० गुण) 

मराठी वाङमय पेपर २ चे वैशिष्ट्य म्हणजे रसास्वाद होय. शालेय जीवनात आपण संदर्भासहित स्पष्टीकरण हा घटक अभ्यासला होता. त्याचप्रमाणे ‘रसास्वद’ हा घटक असून यात दिलेल्या पद्य वा गद्याच्या ओळींमधून आपल्याला प्रतित होणारा अर्थ व लेखक वा कवीची भाषाशैली यांची वैशिष्ट्ये यांना शब्दरूप द्यायचे असते. रसास्वाद हा घटक खऱ्या अर्थाने विद्यार्थ्याच्या साहित्यविषयक जाणीवांना प्रकट करतो. पेपरमध्ये पहिलाच प्रश्न हा असल्यामुळे रसास्वादावरून एकंदर विद्यार्थ्यांची साहित्यविषयक जातकुळी बघितली जाते असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. 
SECTION – A 
आपण प्रत्येक विभागातील विचारलेले प्रश्न हे अभ्यासक्रमाला असणाऱ्या पुस्तकांच्या आधारे बघणार आहोत. 
स्मृतिस्थळ (२५ गुण) 
महानुभाव पंथाचे तत्वज्ञान यात दिलेले असून यावर एक रसास्वाद १० गुणांसाठी तसेच तत्कालीन राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीचे साधार वर्णन १५ गुणांसाठी विचारलेले आहे. 
- शेतकऱ्याचा असूड (२५ गुण) - १) रसास्वाद - १० गुण 
२) शेतकऱ्यांच्या अवमत स्थितीचे वर्णन - १५ गुण 
- ब्राह्मणकन्या (२५ गुण) - १) वैजनाथस्मृतिवर रसास्वद – १० गुण 
२) ‘मानवी प्रेरणा, पुरुषसत्ताक समाजव्यवस्था व स्त्रीचे निवड स्वातंत्र्य या विषयीची ठाम भूमिका केतकरांच्या ‘ब्राह्मणकन्या’ या कादंबरीत गृहित धरलेली दिसते’ (१५ गुण) या विधानाचा विचार करताना ‘???? निवडीच स्वातंत्र्य नाही’ हे लक्षात घ्याव. 
- साष्टांग नमस्कार (२५ गुण) – १) रसास्वाद – १० गुण 
२) मानवी स्वभावातील विसंगती नादिष्टपणा व छांदिष्टपणा यांचे दर्शन कसे घडविले साधार स्पष्ट करा. यासाठी या पुस्तकाची प्रस्तावना व पात्रांचा सुक्ष्मातिसूक्ष्म अभ्यास उपकारक ठरेल. 
- आठवणींचे पक्षी (३० गुण) - १) रसास्वाद – १० गुण 
२) आठवणींचे पक्षी यातील जीवनानुभव सामान्यपासून तत्त्व????? करणाऱ्यांपर्यंत सर्वांना अंर्तमुख करणारे आहेत. चर्चा करा – २० गुण यासाठी प्रल्हादचे अनुभव व जीवनाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन यांची उदाहरणे घेवून उत्तर लिहिणे अपेक्षित आहे. 
- एकेकपान गळावया (१५ गुण) ‘कादंबरीची कल्पना स्त्री-पुरुष नाते-संबंधांभोवतीच फिरते.’ असे विधान स्पष्ट करताना ही कादंवरी नसून ती लघूकादंबरी आहे हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. 
- जन हे वोळतु जेथे (१५ गुण) ‘बिशू’च्या माध्यमातून व्यक्तिमत्त्व विकास स्पष्ट करताना ‘क्षिप्रा’ व ‘सरहद’ यांचाही विचार तिथे असणे क्रमप्राप्त ठरते. 
- जेव्हा मी जात चोरली होती (२० गुण) – बागूल हे दलित जीवनाचे प्रभावी भाष्यकार आहे याची चिकित्सा करणे. यासाठी कथांतील दलित संकल्पना व संवेदना जाणून त्यांची उदाहरणे घेवून लिहिणे. 
- ????? (२० गुण) – ‘लेखनातील जीवनानुभव मर्यादित स्वरुपाचे आहेत’ यावर भाष्य करताना लेखकाची मर्यादा व समीक्षकाचे पूर्वानुग्रह लक्षात घेवून उत्तर लिहावे. 

SECTION – B 
- पैजन (३० गुण) : १) रसास्वाद ‘सुंदरा मनामधि भरली...’ 
२) प्रस्तावनेची सुरुवात असणारे विधान शाहीरी वाङ्मयाला ‘मराठी काव्याची ?????’ यावर प्रश्न विचारला आहे. संतसाहित्य, महानुभव हे शाहीरी काव्याआधी अस्तित्वात आहेत हे लक्षात घेवून उत्तर लिहावे. 
- दमयंती स्वयंवर (२५ गुण) : १) रसास्वाद ‘प्रकट तिजपुढारी जाहला...’ 
२) रघुनाथपंडितांच्या काव्यागुण हा सरळ-सरळ प्रश्न आहे. 
- विशाखा (३० गुण) : १) रसास्वाद – ‘परी भव्य ते तेज पाहून पुजून...’ 
२) विशाखाचा आशय यावर विधान दिलेले आहे. त्यात अन्याय, जुलूम, विषमता यांच्याविरुद्धचा ‘आक्रोश’ असे म्हणताना एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे की आक्रोशाकरीता कविता नसते. 
- जाहिरनामा (२५ गुण) : १) रसास्वाद – ‘संपलाच नाही भाकरीचा मार्ग’ 
२) ‘श्रमिकांच्या जीवनानुभवांचे विविध पदर जाहीरनामा उलगडून दाखवते’ असे म्हणताना जानकी आक्का सारखे संदर्भ घेवून लिहिणे. 
- संध्याकाळच्या कविता (२५ गुण) : १) रसास्वाद ‘नको मोजू माझ्या...’ 
२) ग्रेसची प्रतिमासृष्टी – प्रतिमासृष्टी सर्व कवितासंग्रहांची करूनच ठेवावी दरवर्षी असे प्रश्न विचारले जातात. 
- नामदेवाची अभंगवाणी (१५ गुण) ‘अंतर्मुखता, आत्मपरता आणि जिव्हाळा हा नामदेवांच्या कवितेचा गाभा आहे’ हे या विधानाची चर्चा करताना विधानातील मुख्य शब्दांना अनुसरून उदाहरणे देवून उत्तर लिहिणे अपेक्षित आहे. 
- बालकवींची कविता (१५ गुण) : ‘एक निसर्गकवी’ म्हणून बालकवींच्या काव्याविष्काराचा परामर्श घेताना त्यातील प्रेमभाव, रंगाची आसक्ती इ. चा विचार महत्त्वपूर्ण ठरतो. 
- या सत्तेत जीव रमत नाही (१५ गुण) : सामाजिकतेच्या पलिकडे जावून मानवी अस्तित्वाचा शोध घेणारी नामदेव ढसाळ यांची कविता मानवी??? अस्तित्वाचे जे-जे सूक्ष्मतम भाव ???? त्याचे वर्णन इथे अपेक्षित आहे. 
- ‘मृद‌्गंध (२० गुण) : संध्याकाळच्या कवितेवरही प्रतिमासृष्टी हा प्रश्न आला आहे. त्यामुले वर सांगितल्याप्रमाणे असे प्रश्न आधीपासूनच तयार असलेले फायदेशीर ठरतात. 

अशाप्रकारे प्रश्न या पेपरमध्ये विचारलेले आहेत. ज्या अभ्यासक्रमातील पुस्तकांवर प्रश्न विचारलेले नाहीत त्यावर येत्या काळात प्रश्न विचारण्याची शक्यता अधिक असते उदा. ‘सार्वजनिक सत्यधर्म’ तसे आयोगाने सर्व घटक समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.

मराठी वाङ्मय

marathi-literature

1373   14-Nov-2018, Wed

या लेखात आपण वैक‌ल्पिक विषय ‘मराठी वाङ्मय’ या पेपर I २०१८चे विश्लेषण पाहणार आहोत. मुख्य परीक्षेस ५०० गुणांसाठी वैकल्पिक विषयाचे दोन पेपर असतात. हे दोन्ही पेपर प्रत्येकी २५० गुणांसाठी असतात. ‘मराठी वाङ्मय’ या वैक‌ल्पिक विषयाचे २०१८चे पेपर पाहता काही महत्त्वाच्या नोंदी खालीलप्रमाणे आहेत. - पेपरच्या स्वरूपामध्ये २०१७च्या तुलनेत कोणताही बदल केलेला नाही. 
- प्रश्न विचारण्याची पद्धती पाहिल्यास प्रश्नात नेमकेपणा दिसतो. उदा. श्रेष्ठ कवी म्हणून अरुण कोलटकर यांची योग्यता सप्रमाण सिद्ध करा. 
- २०१८च्या मुख्य परीक्षेचा विचार करता नेमकेपणाचे प्रश्न विचारण्याची आयोगाची वृत्ती स्पष्ट दिसून येते. ‘जीएस’च्या पेपरमध्ये आपण हे पाहिलेले आहे. तेच वैक‌ल्पिक विषयांच्या पेपरमध्येही आपण अनुभवू शकतो. 
- Facts - तथ्य आपणास यथायोग्य पद्धतीने नोंदवता येणे येथे अपेक्षित आहे. उदा. ‘आधुनिक कविपंचक’ असे कोणाला उद्देशून म्हटले गेले आहे? का? 
- यूपीएससीत वैक‌ल्पिक विषयांचे महत्त्व जाणून, त्यासाठी अधिकाधिक श्रम घेऊन त्यातील सूक्ष्मातिसूक्ष्म घटकांचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. 

मराठी वाङ्मय पेपर I स्वरूप 
एकूण गुण २५० 
वेळ ३ तास 
एकूण प्रश्न १) ८ प्रश्न प्रत्येकी ५० गुण (प्रत्येक प्रश्नात उपप्रश्न) 
२) या ८ प्रश्नांपैकी ५ प्रश्न सोडविणे आवश्यक 
३) प्रश्न क्र. १ व प्रश्न क्र. ५ सोडविणे बंधनकारक 
४) Section A व Section B मधील प्रश्न १ व ५ सोडून तीन प्रश्न सोडविणे. या तीन प्रश्नांपैकी किमान १ प्रश्न दोन्ही Section म्हणून अपेक्षित आहे. 

पेपरच्या स्वरूपावरून एक बाब स्पष्ट होते की, ‘जीएस’मध्ये दिलेले सर्व प्रश्न सोडविणे बंधनकारक आहेत. परंतु, वैक‌ल्पिक विषयाच्या पेपरमध्ये आपणास जास्तीचे प्रश्न देऊन आपल्या सोयीनुसार व आयोगाच्या सूचनांना अनुसरून प्रश्न निवडण्याची मुभा आहे. 

Section A 

Section A चा विचार करता खालील बाबी ‌आढळून येतात. 

- प्रश्नांचे स्वरूप पाहता त्याच त्या आशयाचे प्रश्न आयोगाने विचारलेले आहेत. अभ्यासक्रमाच्या घटकांचा विचार करता भाषा व भाषेची लक्षणे, लोकवाङ्मय, मराठी व्याकरण या तिघांचा विचार करता सर्वाधिक प्रश्न हे ‘भाषा’ या विषयावर विचारलेले आहेत. 

I) भाषा व भाषेची लक्षणे : (१३५ गुण) 

या घटकावर प्रश्न क्र. १ ते ४ यांचा विचार करता एकूण ९ प्रश्न विचारलेले आहेत. प्रश्न क्र. १ हा बंधनकारक असून त्यातील ५ प्रश्नांपैकी ३ प्रश्न हे भाषेवर विचारलेले आहेत. अभ्यासक्रमातील घटकांचा विचार करता खालील उपघटकांवर प्रश्न विचारलेले आहेत. 

I) प्रमाणभाषा व बोली : 
१) प्रमाणभाषा व बोली यातील संबंध 
२) डांगी बोली प्रमुख वैशिष्ट्ये 
३) वऱ्हाडी बोली शब्दसंग्रह स्वरूप वैशिष्ट्ये 

II) भाषा व भाषेची लक्षणे 
१) भाषेची लक्षणे 
२) सोस्यूर याचे भाषाविषयक दृष्टिकोन (२०१७मध्ये सोस्यूर व चॉम्स्कीवर प्रश्न) 
३) व्यावहारिक भाषा व काव्य भाषा 
४) स्तरभेदांनुसार होणारे भाषिक परिवर्तन 

III) मराठी भाषेवरील प्रभाव 
१) तेराव्या शतकातील मराठीचे वेगळेपण 
२) सतराव्या शतकातील मराठी भाषा 

वरील घटकांचा विचार करता २०१७मध्ये ‘अहिराणी’ बोली विचारली, तर २०१८ मध्ये ‘डांगी’ व ‘वऱ्हाडी’ बोली विचारली आहे. सोस्यूरचा प्रश्न २०१७ व २०१८मध्ये विचारला गेला. भाषेची लक्षणे तेरावे शतक, १७वे शतक यातील मराठी, यावर प्रश्न विचारण्याची आयोगाची वृत्ती नियमितपणे गतवर्षीच्या प्रश्नांच्या आधारे आपण पाहू शकतो. 

II) लोकवाङ्मय (२५ गुण) 
लोकवाङ्मय २०१८मध्ये जरा दुर्लक्षित राहिले, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. ‘लोककथा प्रकार’ व ‘सर्वसामान्य मराठी नाटक आणि लोकनाट्य’ यावर प्रश्न विचारलेले आहेत. 

III) मराठी व्याकरण (४० गुण) 
१) उभयान्वयी प्रत्यये व शब्दयोगी अव्यय फरक 
२) कर्तरी, कर्मणी भावे प्रयोगाचे उपप्रकार ३) विभक्ती I असे तीन प्रश्न आपण पाहू शकतो. २०१७च्या तुलनेत व्याकरणावर अधिक भर दिसून येतो. 

Section B 

यात Specific व Facts विचारण्याचे प्रमाण अधिक आहे. जर सटीक व सप्रमाण अभ्यास असेल, तर यातील प्रश्नांची उत्तरे लिहिता येतात. 

- साहित्यिक (७० गुण) : आधुनिक कविपंचक, भालचंद्र नेमाडे, नाटककार खाडिलकर व अरुण कोलटकर यावर प्रश्न विचारले आहेत. 
- महानुभाव (१० गुण) : महंदबेचे काव्य म्हणजेच धवडे यावर प्रश्न 
- संतसाहित्य (२५ गुण) : संत एकनाथ व संत कवयित्री यावर प्रश्न. 
- साहित्य समीक्षा (३० गुण) : आस्वादक समीक्षा (२०१७ स्त्री वादी समीक्षा) साहित्य समीक्षेची कार्ये 
- आधुनिक (४० गुण) मराठी कवितेवर स्त्री वादाचा प्रभाव व साहित्य, समाज आणि संस्कृती परस्परसंबंध, दलित कथा व ग्रामीण कथा 
- बखर साहित्य (गुण) : बखर साहित्य इतिहास की कल्पित 
* पंडिती काव्य (१० गुण) : तैसी आर्या मयूरपंताची 

Section B चा विचार करता एक बाब स्पष्ट होते ती म्हणजे वरील घटकांबाबतचे तथ्य (Facts) आपल्याला योग्यरित्या लिहिता येणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी पुन्हा पुन्हा वाचन व नियमित लिखाण करणे अपेक्षित आहे. मराठी वाङ्मय हा एक महत्त्वपूर्ण वैकल्पिक विषय म्हणून यूपीएससीच्या इतिहासात स्वत:चे अस्तित्व टिकवून आहे.


Top

Whoops, looks like something went wrong.