28 Jun 2020


उल्हासनगर महानगरपालिका भरती २०२०

जाहिरात क्र.: उमपा/साप्रवि/आस्था/मुली/449/2020

Total: पद संख्या तूर्तास निर्दिष्ट नाही.

पदाचे नाव: डेटा एंट्री ऑपरेटर 

शैक्षणिक पात्रता: (i) 12वी उत्तीर्ण   (ii) MSCIT/DOECC  (iii) इंग्रजी टायपिंग 40 श.प्र.मि. & मराठी टायपिंग 30 श.प्र.मि.  (iv) 01 वर्ष अनुभव

वयाची अट: 27 जून 2020 रोजी 18 ते 38 वर्षे  [मागासवर्गीय: 05 वर्षे सूट] 

Fee: फी नाही.

नोकरी ठिकाण: उल्हासनगर

थेट मुलाखत: 29 जून 2020 

मुलाखतीचे ठिकाण: उल्हासनगर महानगरपालिका, उल्हासनगर-3