एमपीएससी पूर्व परीक्षा-आर्थिक व सामाजिक विषय

MPSC Pre-Examination - Economic and Social Issues

103   11-Mar-2018, Sun

एमपीएससी पूर्व परीक्षांमधील ‘सामान्य अध्ययन’ या विषयातील ‘आर्थिक व सामाजिक विकास’ या घटकाविषयी चर्चा आजच्या व उद्याच्या लेखात करू या. आयोगाने या घटकावर सरासरी प्रत्येक वर्षी १२ प्रश्न विचारलेले दिसतात. आपल्याला अभ्यासक्रमात अर्थशास्त्र (Economics) नसून भारतीय अर्थव्यवस्थेचा व सामाजिक विकास असा उल्लेख केलेला आहे. यामध्ये शाश्वत विकास, दारिद्र्य, सर्वसमावेशकता, लोकसंख्या अभ्यास, सामाजिक सेवा, धोरणे इत्यादी घटक आहेत. या घटकांवरील विविध माहिती, संबंधित आकडेवारी, संबंधित संस्था, संस्थांचे अहवाल यावर आधारित प्रश्न आयोगाने विचारले आहेत.

उपरोक्त घटकांवर आधारित विकास समजण्यासाठी आधी ‘अर्थव्यवस्था’ या घटकाचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. अर्थव्यवस्था म्हणजे काय, अर्थव्यवस्थेचे स्वरुप, व्याप्ती, त्यातील मूळ संकल्पना, विविध संस्था, त्याचा एकमेकांशी असणारा सहसंबंध इत्यादी बाबी समजल्यावरच अर्थव्यवस्थेचा आर्थिक व सामाजिक विकास समजणे सोपे जाते. आजच्या लेखात आपण भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या कोणत्या घटकावर भर द्यावा हे पाहू या. 


अर्थव्यवस्था म्हणजे काय ?

कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या गरजेसाठी लागणाऱ्या वस्तू व सेवाचे उत्पादन आणि वस्तू व सेवा त्याच्यापर्यंत पोहचण्यासाठी उभी केलेली व्यवस्था. म्हणजेच मागणी व पुरवठा या दोन प्रमुख घटकांवर अर्थव्यवस्था अवलंबून असते. मागणी, उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग या प्रकारचा आर्थिक व्यवहार ज्या व्यवस्थेत होते त्यास अर्थव्यवस्था असे म्हणतात. भारताने कोणत्या पद्धतीच्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केलाय, त्याच्या मागची पार्श्वभूमी हे अभ्यासणे गरजेचे आहे. 

अर्थव्यवस्थेतील काही मूळ संकल्पना :

राष्ट्रीय उत्पन्न, जीडीपी, जीएनपी, राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याच्या पद्धती, राष्ट्रीय उत्पन्न मोजणाऱ्या संस्था, आधारभूत वर्ष इ. अभ्यासणे महत्त्वाचे आहे. 

आर्थिक नियोजन :

स्वातंत्र्यानंतर आर्थिक विकासाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी नियोजित स्वरुपात देशातील संसाधनांचा उपयोग करणे गरजेचे होते. त्यासाठी आर्थिक नियोजनाचे प्रारूप तयार करणे, त्यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व पार्श्वभूमी अभ्यासणे, भारताने अवलंबलेली आर्थिक नियोजनाची पद्धत, तिची प्रक्रिया, त्यासाठी स्थापन केलेले नियोजन मंडळ (planning commision) राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council). निती आयोग याचा तुलनात्मक अभ्यास जसे या संस्थांचे उद्दिष्ट, कार्यकाल, कार्य, सदस्य, अध्यक्ष, शिफारशी, आणि यात होत गेलेले बदल. आतापर्यंत पूर्ण झालेल्या १२ पंचवार्षिक योजना, योजनांचा सुट्टींचा कार्यकाल, योजनांचे उद्दिष्ट, मुख्य भर प्रतिमान, योजनांचे उपनाव, योजनाकाळात स्थापन झालेले सार्वजनिक उद्योग, मूल्यमापन, व योजनांचे फलित याचा विश्लेषणात्मक अभ्यास महत्त्वाचा आहे. 

भारतीय वित्तीय बाजार :

यामध्ये भारतीय बँक व भांडवली बाजार याचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. वस्तू व सेवाच्या उत्पादनासाठी लागणाऱ्या वित्ताची किंवा भांडवलाची गरज. ज्या बँकांमार्फत किंवा भांडवल बाजारामार्फत पूर्ण केली जाऊ शकते, अशा वित्तीय बाजाराचा अभ्यास यात करावा लागतो. यामध्ये भारतीय बँक रचना, सार्वजनिक क्षेत्रातील सहकार क्षेत्रातील, खासगी क्षेत्रातील, बँका, तसेच प्रामुख्याने भारताची मध्यवर्ती बँक रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) तिची स्थापना, राष्ट्रीयीकरण, रिझर्व्ह बँकेचे कार्य, मौद्रिक धोरण, पतनियंत्रण, त्यासाठीचे साधने, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, डेप्युटी गव्हर्नर, कार्यकाळ त्यांची नेमणूक, नावे यांची माहिती महत्त्वाची आहे. भारतीय भांडवली बाजारातील IFCI, IDBI, LIC, NABARD, SEBI इ. प्रमुख संस्था, त्यांच्या स्थापना, कार्य, उद्दिष्ट, रचना व सद्यस्थितीतील निगडित घडामोडींचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. 

शासकीय कर रचना :

जनतेला लागणाऱ्या सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी शासनाने जनतेकडून सक्तीने घेतलेला पैसा म्हणजे कर. यामध्ये कराचे स्त्रोत, करांचे विभाजन, केंद्र-राज्यकर, करांचे प्रकार, भारतीय कर सुधारणा, वस्तू व सेवा कर (जीएसटी, त्याच्याशी संबंधित महत्त्वाची माहिती, करांचे स्लॅब, सद्यस्थिती असलेल्या करांच्या उत्पन्नातील वर्गवारी, तसेच वित्त आयोग कार्य, रचना, सदस्य, शिफारशी महत्त्वाचे वित्त आयोग इ. अभ्यास करावा लागतो. 

आंतरराष्ट्रीय व्यापार :

प्रत्येक देशात सर्वच प्रकारच्या संसाधनाची उपलब्धता नसते. त्यामुळे काही गरजेच्या वस्तू व सेवांची राष्ट्रा-राष्ट्रामध्ये देवाणघेवाण करावी लागते. अशा पद्धतीने केलेल्या आयात निर्यातीलाच आंतरराष्ट्रीय व्यापार म्हणतात. यासाठी आवश्यक असणाऱ्या काही महत्त्वाची परकीय धोरणे, परकीय व्यापाराची दिशा, आकारमान, संरचना यांचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. 

आंतरराष्ट्रीय संघटना :

 ९९१ पासून आपण आर्थिक उदारीकरणाचा अवलंब केला. त्यामुळे आज आपली अर्थव्यवस्था ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्वच प्रकारच्या घडामोडींशी संबंधित आहे. 
यातील प्रमुख आंतरराष्ट्रीय संघटना, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF), जागतिक बँक (World Bank), जागतिक व्यापार संघटना (WTO), प्रादेशिक संघटना, आर्थिक सहकार्य आणि विकास (OECD), तेल निर्यातदार देशांची संघटना (OPEC), दक्षिण आशियायी विभागीय सहकार्य संघटना (SAARC) यांचे अहवाल इ.चा अभ्यास करणे महत्त्वाचे आहे. 

अर्थव्यवस्थेतील हे प्रमुख घटक समाजावून अभ्यासणे गरजेचे आहे. याच घटकांवर आर्थिक विकास व सामाजिक विकास या संकल्पना अभ्यासता येतात. अर्थव्यवस्था या घटकांचा अभ्यास करण्यासाठी संदर्भ म्हणून 11th HCER तसेच भारतीय अर्थव्यवस्था रंजन कोळंबे, Indian Economy, by Ramesh Singh ही पुस्तके आहेत.